หน้าหลัก
สินค้า
HONDA CRV รุ่น 3 น้ำมัน (ขวา)

HONDA CRV รุ่น 3 น้ำมัน (ขวา)
แร็คพวงมาลัยเพาเวอร์ (ขวา)

HONDA CRV รุ่น 3 น้ำมัน (ขวา)


สินค้าผลิตใหม่ตรงรุ่น 100% แกนแร็คผลิตด้วยเหล็กพร้อมชุดลูกปืนและซีล "NOK" ตามมาตรฐานงาน "OEM" ที่ควบคุมการผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

ทางร้านค้ามีใบกำกับภาษีให้ (VAT)


SSK ผู้ผลิตนำเข้าอะไหล่รถยนต์ชั้นนำ ด้านระบบพวงมาลัยเพาเวอร์รายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมายาวนานกว่า 20 ปี สินค้าได้มาตรฐานเทียบแท้ "OEM" ภายใต้แบรนด์ "SSK"


รับประกันสินค้า 6 เดือน

ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท ดังนี้

1.สินค้าต้องไม่มีร่องรอยการรื้อถอดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้า

2.สินค้าต้องไม่มีร่องรอยการล้างทำความสะอาด เพื่อปกปิดการใช้งานของสินค้า

3.กรณีที่สินค้ามีปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการติดตั้ง สามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง https://page.line.me/uwe7229j?openQrModal=true

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้า หากสินค้ามีการละเมิดตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนดไว้

Contact Seller