ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน

ทางบริษัทรับประกันสินค้า 6 เดือน ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าดังนี้

  1. สินค้ามีร่องรอยการรื้อถอด
  2. สินค้ามีร่องรอยการพ่นสีหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
  3. สินค้ามีร่องรอยการล้างทำความสะอาด เพื่อปกปิดร่องรอยการใช้งาน
  4. สินค้าที่มีการใช้งานเกินควร